สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,385,19574,19563,19569,20349,392,6187,20348,19567,18490,19573,22010,18491,18489,20350,383,381,22007 Array ( [0] => 385 [1] => 19574 [2] => 19563 [3] => 19569 [4] => 20349 [5] => 392 [6] => 6187 [7] => 20348 [8] => 19567 [9] => 18490 [10] => 19573 [11] => 22010 [12] => 18491 [13] => 18489 [14] => 20350 [15] => 383 [16] => 381 [17] => 22007 )