สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19574,19567,20348,22010,19575,386,19565,381,22011,7769,22006,4786,22007,6187,22009,20347,22012,19563 Array ( [0] => 19574 [1] => 19567 [2] => 20348 [3] => 22010 [4] => 19575 [5] => 386 [6] => 19565 [7] => 381 [8] => 22011 [9] => 7769 [10] => 22006 [11] => 4786 [12] => 22007 [13] => 6187 [14] => 22009 [15] => 20347 [16] => 22012 [17] => 19563 )