สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22006,18490,19569,22012,19567,383,19565,4786,385,392,19575,19563,19574,389,22010,22009,6187,20349 Array ( [0] => 22006 [1] => 18490 [2] => 19569 [3] => 22012 [4] => 19567 [5] => 383 [6] => 19565 [7] => 4786 [8] => 385 [9] => 392 [10] => 19575 [11] => 19563 [12] => 19574 [13] => 389 [14] => 22010 [15] => 22009 [16] => 6187 [17] => 20349 )