สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7769,4786,22011,381,383,20348,6187,22007,18490,22009,19569,19574,18489,19563,20350,385,19573,22006 Array ( [0] => 7769 [1] => 4786 [2] => 22011 [3] => 381 [4] => 383 [5] => 20348 [6] => 6187 [7] => 22007 [8] => 18490 [9] => 22009 [10] => 19569 [11] => 19574 [12] => 18489 [13] => 19563 [14] => 20350 [15] => 385 [16] => 19573 [17] => 22006 )