สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22012,18489,7769,20347,18490,22008,19575,386,4786,20349,19574,383,22010,18491,22011,389,19565,19569 Array ( [0] => 22012 [1] => 18489 [2] => 7769 [3] => 20347 [4] => 18490 [5] => 22008 [6] => 19575 [7] => 386 [8] => 4786 [9] => 20349 [10] => 19574 [11] => 383 [12] => 22010 [13] => 18491 [14] => 22011 [15] => 389 [16] => 19565 [17] => 19569 )