สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19567,19565,18489,386,19563,20348,18491,22009,22007,22012,22011,6187,19574,18490,385,19575,389,20349 Array ( [0] => 19567 [1] => 19565 [2] => 18489 [3] => 386 [4] => 19563 [5] => 20348 [6] => 18491 [7] => 22009 [8] => 22007 [9] => 22012 [10] => 22011 [11] => 6187 [12] => 19574 [13] => 18490 [14] => 385 [15] => 19575 [16] => 389 [17] => 20349 )