สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,392,22010,19565,6187,386,20347,20349,22009,7769,381,18490,19573,18491,4786,387,383,22006,22011 Array ( [0] => 392 [1] => 22010 [2] => 19565 [3] => 6187 [4] => 386 [5] => 20347 [6] => 20349 [7] => 22009 [8] => 7769 [9] => 381 [10] => 18490 [11] => 19573 [12] => 18491 [13] => 4786 [14] => 387 [15] => 383 [16] => 22006 [17] => 22011 )