สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19575,385,392,383,18491,6187,22009,387,22010,20347,22007,389,386,19563,4786,20350,381,19569 Array ( [0] => 19575 [1] => 385 [2] => 392 [3] => 383 [4] => 18491 [5] => 6187 [6] => 22009 [7] => 387 [8] => 22010 [9] => 20347 [10] => 22007 [11] => 389 [12] => 386 [13] => 19563 [14] => 4786 [15] => 20350 [16] => 381 [17] => 19569 )