สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20350,22007,19575,22012,381,6187,19567,19573,383,18491,20348,19569,22009,386,19563,20347,19565,387 Array ( [0] => 20350 [1] => 22007 [2] => 19575 [3] => 22012 [4] => 381 [5] => 6187 [6] => 19567 [7] => 19573 [8] => 383 [9] => 18491 [10] => 20348 [11] => 19569 [12] => 22009 [13] => 386 [14] => 19563 [15] => 20347 [16] => 19565 [17] => 387 )