สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,386,381,22006,383,18489,22008,385,18491,22010,19574,6187,20348,387,22012,19567,19565,19569,20350 Array ( [0] => 386 [1] => 381 [2] => 22006 [3] => 383 [4] => 18489 [5] => 22008 [6] => 385 [7] => 18491 [8] => 22010 [9] => 19574 [10] => 6187 [11] => 20348 [12] => 387 [13] => 22012 [14] => 19567 [15] => 19565 [16] => 19569 [17] => 20350 )