สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22008,19574,22007,7769,20349,389,19565,386,20350,385,18490,392,387,22006,19573,19563,20347,6187 Array ( [0] => 22008 [1] => 19574 [2] => 22007 [3] => 7769 [4] => 20349 [5] => 389 [6] => 19565 [7] => 386 [8] => 20350 [9] => 385 [10] => 18490 [11] => 392 [12] => 387 [13] => 22006 [14] => 19573 [15] => 19563 [16] => 20347 [17] => 6187 )