สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19569,19565,4786,385,22008,19563,20350,22012,7769,22011,389,6187,18490,22007,18489,386,20348,20349 Array ( [0] => 19569 [1] => 19565 [2] => 4786 [3] => 385 [4] => 22008 [5] => 19563 [6] => 20350 [7] => 22012 [8] => 7769 [9] => 22011 [10] => 389 [11] => 6187 [12] => 18490 [13] => 22007 [14] => 18489 [15] => 386 [16] => 20348 [17] => 20349 )