สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22011,18491,19575,20347,18489,381,20348,19567,22008,4786,387,22010,6187,386,389,20350,20349,22012 Array ( [0] => 22011 [1] => 18491 [2] => 19575 [3] => 20347 [4] => 18489 [5] => 381 [6] => 20348 [7] => 19567 [8] => 22008 [9] => 4786 [10] => 387 [11] => 22010 [12] => 6187 [13] => 386 [14] => 389 [15] => 20350 [16] => 20349 [17] => 22012 )