สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,387,385,22012,19574,18489,20350,20349,22006,18490,19567,6187,381,4786,7769,22007,22010,22008,389 Array ( [0] => 387 [1] => 385 [2] => 22012 [3] => 19574 [4] => 18489 [5] => 20350 [6] => 20349 [7] => 22006 [8] => 18490 [9] => 19567 [10] => 6187 [11] => 381 [12] => 4786 [13] => 7769 [14] => 22007 [15] => 22010 [16] => 22008 [17] => 389 )