สินค้าหมด

750 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4157' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13001,10068,9521,22337,4987,1162,11714,19359,775,1168,4248,4249,773,1184,1166,3594,15588,8296 Array ( [0] => 13001 [1] => 10068 [2] => 9521 [3] => 22337 [4] => 4987 [5] => 1162 [6] => 11714 [7] => 19359 [8] => 775 [9] => 1168 [10] => 4248 [11] => 4249 [12] => 773 [13] => 1184 [14] => 1166 [15] => 3594 [16] => 15588 [17] => 8296 )