สินค้าหมด

1,150 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4157' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15584,12039,12294,4126,4116,4329,9519,12998,20900,9522,4258,20902,21746,6749,15185,4120,15588,5055 Array ( [0] => 15584 [1] => 12039 [2] => 12294 [3] => 4126 [4] => 4116 [5] => 4329 [6] => 9519 [7] => 12998 [8] => 20900 [9] => 9522 [10] => 4258 [11] => 20902 [12] => 21746 [13] => 6749 [14] => 15185 [15] => 4120 [16] => 15588 [17] => 5055 )