สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4157' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1168,1947,4255,4329,3956,5060,15583,4127,8824,12039,13002,10023,770,4986,10906,3955,4254,19359 Array ( [0] => 1168 [1] => 1947 [2] => 4255 [3] => 4329 [4] => 3956 [5] => 5060 [6] => 15583 [7] => 4127 [8] => 8824 [9] => 12039 [10] => 13002 [11] => 10023 [12] => 770 [13] => 4986 [14] => 10906 [15] => 3955 [16] => 4254 [17] => 19359 )