สินค้าหมด

240 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4120' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15588,9105,1160,5185,4986,4126,20900,3217,5040,10068,12999,4259,771,1162,4988,3590,4781,13003 Array ( [0] => 15588 [1] => 9105 [2] => 1160 [3] => 5185 [4] => 4986 [5] => 4126 [6] => 20900 [7] => 3217 [8] => 5040 [9] => 10068 [10] => 12999 [11] => 4259 [12] => 771 [13] => 1162 [14] => 4988 [15] => 3590 [16] => 4781 [17] => 13003 )