สินค้าเหลือน้อย

3,150 BAHT
3900 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/48 

/
q select pid from dex_product where pid<>'4112' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16151,22551,3086,21195,8618,7495,9283,1185,20843,22438,9262,8974,19152,9482,7471,9162,4993,20848 Array ( [0] => 16151 [1] => 22551 [2] => 3086 [3] => 21195 [4] => 8618 [5] => 7495 [6] => 9283 [7] => 1185 [8] => 20843 [9] => 22438 [10] => 9262 [11] => 8974 [12] => 19152 [13] => 9482 [14] => 7471 [15] => 9162 [16] => 4993 [17] => 20848 )