สินค้าหมด

1,950 BAHT
2500 BAHT

plastic kit
scale 1/100 

/
q select pid from dex_product where pid<>'4092' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9799,4122,1079,9498,7493,4984,10473,1866,1064,10522,10859,2701,2195,4982,9494,1069,4348,6859 Array ( [0] => 9799 [1] => 4122 [2] => 1079 [3] => 9498 [4] => 7493 [5] => 4984 [6] => 10473 [7] => 1866 [8] => 1064 [9] => 10522 [10] => 10859 [11] => 2701 [12] => 2195 [13] => 4982 [14] => 9494 [15] => 1069 [16] => 4348 [17] => 6859 )