สินค้าหมด

1,950 BAHT
2500 BAHT

plastic kit
scale 1/100 

/
q select pid from dex_product where pid<>'4092' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10721,1064,1868,8410,5530,3413,1070,10473,3046,1088,1087,9498,3412,1865,1086,24341,1871,5599 Array ( [0] => 10721 [1] => 1064 [2] => 1868 [3] => 8410 [4] => 5530 [5] => 3413 [6] => 1070 [7] => 10473 [8] => 3046 [9] => 1088 [10] => 1087 [11] => 9498 [12] => 3412 [13] => 1865 [14] => 1086 [15] => 24341 [16] => 1871 [17] => 5599 )