สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
2000 BAHT
add to cart

MG ZZ GUNDAM 

q select pid from dex_product where pid<>'4089' and ( pcharacter='148' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10737,5717,6725,1189,6541,7737,8418,8162,21836,4284,23489,5523,23071,3084,11572,10303,4297,6540 Array ( [0] => 10737 [1] => 5717 [2] => 6725 [3] => 1189 [4] => 6541 [5] => 7737 [6] => 8418 [7] => 8162 [8] => 21836 [9] => 4284 [10] => 23489 [11] => 5523 [12] => 23071 [13] => 3084 [14] => 11572 [15] => 10303 [16] => 4297 [17] => 6540 )