สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18485,8803,18849,18826,3365,2527,18835,11334,18842,20331,14656,25100,18837,14482,18833,3348,14974,12620 Array ( [0] => 18485 [1] => 8803 [2] => 18849 [3] => 18826 [4] => 3365 [5] => 2527 [6] => 18835 [7] => 11334 [8] => 18842 [9] => 20331 [10] => 14656 [11] => 25100 [12] => 18837 [13] => 14482 [14] => 18833 [15] => 3348 [16] => 14974 [17] => 12620 )