สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8796,8027,14982,22068,14977,8693,18850,12098,12921,14252,17937,10678,14981,4171,17925,12606,18628,12351 Array ( [0] => 8796 [1] => 8027 [2] => 14982 [3] => 22068 [4] => 14977 [5] => 8693 [6] => 18850 [7] => 12098 [8] => 12921 [9] => 14252 [10] => 17937 [11] => 10678 [12] => 14981 [13] => 4171 [14] => 17925 [15] => 12606 [16] => 18628 [17] => 12351 )