สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18628,15645,5436,14989,14990,8700,17926,8806,14991,12609,12351,22068,12914,7872,12099,15639,12921,12352 Array ( [0] => 18628 [1] => 15645 [2] => 5436 [3] => 14989 [4] => 14990 [5] => 8700 [6] => 17926 [7] => 8806 [8] => 14991 [9] => 12609 [10] => 12351 [11] => 22068 [12] => 12914 [13] => 7872 [14] => 12099 [15] => 15639 [16] => 12921 [17] => 12352 )