สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17923,8458,18822,12094,5413,12913,13619,17936,18628,17225,4172,8688,7821,18851,4038,8480,8808,7822 Array ( [0] => 17923 [1] => 8458 [2] => 18822 [3] => 12094 [4] => 5413 [5] => 12913 [6] => 13619 [7] => 17936 [8] => 18628 [9] => 17225 [10] => 4172 [11] => 8688 [12] => 7821 [13] => 18851 [14] => 4038 [15] => 8480 [16] => 8808 [17] => 7822 )