สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8705,12610,18832,4038,8694,20334,14252,11334,4714,16866,5721,14981,18849,18834,8692,14975,18820,20324 Array ( [0] => 8705 [1] => 12610 [2] => 18832 [3] => 4038 [4] => 8694 [5] => 20334 [6] => 14252 [7] => 11334 [8] => 4714 [9] => 16866 [10] => 5721 [11] => 14981 [12] => 18849 [13] => 18834 [14] => 8692 [15] => 14975 [16] => 18820 [17] => 20324 )