สินค้าเหลือน้อย

6,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4069' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12927,11333,3184,7826,20334,3267,20075,12606,8700,17926,4424,14996,3185,2486,14997,4877,20194,17940 Array ( [0] => 12927 [1] => 11333 [2] => 3184 [3] => 7826 [4] => 20334 [5] => 3267 [6] => 20075 [7] => 12606 [8] => 8700 [9] => 17926 [10] => 4424 [11] => 14996 [12] => 3185 [13] => 2486 [14] => 14997 [15] => 4877 [16] => 20194 [17] => 17940 )