สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Return to your true form! Clow Card!!
Sakura Kinomoto from the classic series 'Card Captor Sakura' is joining the figFIX series of figma-sized statue figures! She has been sculpted wearing the popular outfit from the Watery battle!
Be sure to enjoy her together with the previously released figma Sakura Kinomoto, figma Sakura Kinomoto: School Uniform ver. and upcoming figma Tomoyo Daidouji!

q select pid from dex_product where pid<>'4043' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12252,23205,11389,718,13274,21578,714,7731,22237,12058,720,715,721,16296,13275,23100,20586,12245 Array ( [0] => 12252 [1] => 23205 [2] => 11389 [3] => 718 [4] => 13274 [5] => 21578 [6] => 714 [7] => 7731 [8] => 22237 [9] => 12058 [10] => 720 [11] => 715 [12] => 721 [13] => 16296 [14] => 13275 [15] => 23100 [16] => 20586 [17] => 12245 )