สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4038' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8554,8807,12360,7872,12101,21221,11333,21226,20323,14982,16869,17938,18832,12931,8480,8706,12611,18636 Array ( [0] => 8554 [1] => 8807 [2] => 12360 [3] => 7872 [4] => 12101 [5] => 21221 [6] => 11333 [7] => 21226 [8] => 20323 [9] => 14982 [10] => 16869 [11] => 17938 [12] => 18832 [13] => 12931 [14] => 8480 [15] => 8706 [16] => 12611 [17] => 18636 )