สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit  NON-scale figure PS・PE・ABS. Approximately 150mm in height.

/
q select pid from dex_product where pid<>'4032' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11672,10957,1767,9767,8386,19056,20118,13029,1417,8500,23777,10147,6504,5132,9336,2191,22584,2994 Array ( [0] => 11672 [1] => 10957 [2] => 1767 [3] => 9767 [4] => 8386 [5] => 19056 [6] => 20118 [7] => 13029 [8] => 1417 [9] => 8500 [10] => 23777 [11] => 10147 [12] => 6504 [13] => 5132 [14] => 9336 [15] => 2191 [16] => 22584 [17] => 2994 )