พรีออเดอร์

.

1,100 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์

Features BGM and main songs of "Complete Revolutio" TV anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'4010' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8297,23743,9135,24689,22918,22116,23934,5419,24330,14047,4959,3632,4692,5266,3442,24513,14320,5687 Array ( [0] => 8297 [1] => 23743 [2] => 9135 [3] => 24689 [4] => 22918 [5] => 22116 [6] => 23934 [7] => 5419 [8] => 24330 [9] => 14047 [10] => 4959 [11] => 3632 [12] => 4692 [13] => 5266 [14] => 3442 [15] => 24513 [16] => 14320 [17] => 5687 )