สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

โปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นแท้ของศิลปินในเครือ EXIT TUNES (1 ใบ / แบบสุ่ม)


Majiko brings a single, including song(s) made with Atsushi Horie (Straightener). This edition includes an IC card sticker. Cover artwork is illustrated by Kumao.

q select pid from dex_product where pid<>'4003' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2683,24280,5641,18469,5449,10777,22124,14547,9143,7904,3643,641,20956,11259,5501,5481,14606,1528 Array ( [0] => 2683 [1] => 24280 [2] => 5641 [3] => 18469 [4] => 5449 [5] => 10777 [6] => 22124 [7] => 14547 [8] => 9143 [9] => 7904 [10] => 3643 [11] => 641 [12] => 20956 [13] => 11259 [14] => 5501 [15] => 5481 [16] => 14606 [17] => 1528 )