สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6055,6052,12926,12930,6053,5818,5821,6291,6290,8833,5817,8834,6288,6289,5819,12935,5822,3996 Array ( [0] => 6055 [1] => 6052 [2] => 12926 [3] => 12930 [4] => 6053 [5] => 5818 [6] => 5821 [7] => 6291 [8] => 6290 [9] => 8833 [10] => 5817 [11] => 8834 [12] => 6288 [13] => 6289 [14] => 5819 [15] => 12935 [16] => 5822 [17] => 3996 )