สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6054,8834,5821,3996,12926,12935,5819,6053,12930,5822,5817,6291,6289,6290,8833,6055,6288,6052 Array ( [0] => 6054 [1] => 8834 [2] => 5821 [3] => 3996 [4] => 12926 [5] => 12935 [6] => 5819 [7] => 6053 [8] => 12930 [9] => 5822 [10] => 5817 [11] => 6291 [12] => 6289 [13] => 6290 [14] => 8833 [15] => 6055 [16] => 6288 [17] => 6052 )