สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12935,5817,6290,6052,5821,12926,5819,6055,5820,5818,6289,8833,6288,3996,8834,6053,6291,5822 Array ( [0] => 12935 [1] => 5817 [2] => 6290 [3] => 6052 [4] => 5821 [5] => 12926 [6] => 5819 [7] => 6055 [8] => 5820 [9] => 5818 [10] => 6289 [11] => 8833 [12] => 6288 [13] => 3996 [14] => 8834 [15] => 6053 [16] => 6291 [17] => 5822 )