สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5817,5821,6052,6289,5819,5818,5822,12930,5820,6055,6054,8834,6288,12935,8833,6290,6291,12926 Array ( [0] => 5817 [1] => 5821 [2] => 6052 [3] => 6289 [4] => 5819 [5] => 5818 [6] => 5822 [7] => 12930 [8] => 5820 [9] => 6055 [10] => 6054 [11] => 8834 [12] => 6288 [13] => 12935 [14] => 8833 [15] => 6290 [16] => 6291 [17] => 12926 )