สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6055,5822,8833,6054,12935,6053,5817,6290,12926,12930,5821,5820,3996,6052,6289,5818,5819,6288 Array ( [0] => 6055 [1] => 5822 [2] => 8833 [3] => 6054 [4] => 12935 [5] => 6053 [6] => 5817 [7] => 6290 [8] => 12926 [9] => 12930 [10] => 5821 [11] => 5820 [12] => 3996 [13] => 6052 [14] => 6289 [15] => 5818 [16] => 5819 [17] => 6288 )