สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12930,6289,6053,12926,12935,6288,19512,5817,6055,8833,6291,6054,5822,3996,8834,5819,6290,5820 Array ( [0] => 12930 [1] => 6289 [2] => 6053 [3] => 12926 [4] => 12935 [5] => 6288 [6] => 19512 [7] => 5817 [8] => 6055 [9] => 8833 [10] => 6291 [11] => 6054 [12] => 5822 [13] => 3996 [14] => 8834 [15] => 5819 [16] => 6290 [17] => 5820 )