สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5820,5818,5822,12926,6291,5821,8834,6290,5817,6052,12935,8833,12930,19512,5819,6054,6289,6055 Array ( [0] => 5820 [1] => 5818 [2] => 5822 [3] => 12926 [4] => 6291 [5] => 5821 [6] => 8834 [7] => 6290 [8] => 5817 [9] => 6052 [10] => 12935 [11] => 8833 [12] => 12930 [13] => 19512 [14] => 5819 [15] => 6054 [16] => 6289 [17] => 6055 )