สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3997' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5817,8834,5822,6290,3996,5818,12926,6291,5820,12935,5819,8833,12930,6289,6052,6053,5821,6288 Array ( [0] => 5817 [1] => 8834 [2] => 5822 [3] => 6290 [4] => 3996 [5] => 5818 [6] => 12926 [7] => 6291 [8] => 5820 [9] => 12935 [10] => 5819 [11] => 8833 [12] => 12930 [13] => 6289 [14] => 6052 [15] => 6053 [16] => 5821 [17] => 6288 )