สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5818,12926,8834,12930,12935,6053,6055,5817,5822,6054,5820,6288,3997,5819,6052,8833,5821,6291 Array ( [0] => 5818 [1] => 12926 [2] => 8834 [3] => 12930 [4] => 12935 [5] => 6053 [6] => 6055 [7] => 5817 [8] => 5822 [9] => 6054 [10] => 5820 [11] => 6288 [12] => 3997 [13] => 5819 [14] => 6052 [15] => 8833 [16] => 5821 [17] => 6291 )