สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5819,5818,8834,6054,5822,6053,12926,12930,8833,6289,6052,6288,6290,6291,5821,3997,5817,12935 Array ( [0] => 5819 [1] => 5818 [2] => 8834 [3] => 6054 [4] => 5822 [5] => 6053 [6] => 12926 [7] => 12930 [8] => 8833 [9] => 6289 [10] => 6052 [11] => 6288 [12] => 6290 [13] => 6291 [14] => 5821 [15] => 3997 [16] => 5817 [17] => 12935 )