สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6289,5819,6055,5822,12935,5820,3997,5817,8833,6052,5821,6291,6290,5818,8834,6053,12926,6288 Array ( [0] => 6289 [1] => 5819 [2] => 6055 [3] => 5822 [4] => 12935 [5] => 5820 [6] => 3997 [7] => 5817 [8] => 8833 [9] => 6052 [10] => 5821 [11] => 6291 [12] => 6290 [13] => 5818 [14] => 8834 [15] => 6053 [16] => 12926 [17] => 6288 )