สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5819,6053,8834,6291,5821,6288,12926,5822,6052,6289,6055,5817,12935,8833,12930,5818,3997,5820 Array ( [0] => 5819 [1] => 6053 [2] => 8834 [3] => 6291 [4] => 5821 [5] => 6288 [6] => 12926 [7] => 5822 [8] => 6052 [9] => 6289 [10] => 6055 [11] => 5817 [12] => 12935 [13] => 8833 [14] => 12930 [15] => 5818 [16] => 3997 [17] => 5820 )