สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6290,5819,12930,5818,6055,8834,5817,6288,5821,6053,6054,5822,12935,8833,19512,6289,6052,5820 Array ( [0] => 6290 [1] => 5819 [2] => 12930 [3] => 5818 [4] => 6055 [5] => 8834 [6] => 5817 [7] => 6288 [8] => 5821 [9] => 6053 [10] => 6054 [11] => 5822 [12] => 12935 [13] => 8833 [14] => 19512 [15] => 6289 [16] => 6052 [17] => 5820 )