สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12930,6289,6288,5818,8833,6055,5822,19512,6054,5820,6291,12935,12926,8834,6053,5817,6290,5819 Array ( [0] => 12930 [1] => 6289 [2] => 6288 [3] => 5818 [4] => 8833 [5] => 6055 [6] => 5822 [7] => 19512 [8] => 6054 [9] => 5820 [10] => 6291 [11] => 12935 [12] => 12926 [13] => 8834 [14] => 6053 [15] => 5817 [16] => 6290 [17] => 5819 )