สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3969' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8248,9140,3968,4539,3832,3556,3553,3554,3630 Array ( [0] => 8248 [1] => 9140 [2] => 3968 [3] => 4539 [4] => 3832 [5] => 3556 [6] => 3553 [7] => 3554 [8] => 3630 )