สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'3967' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22336,9488,21958,8579,11574,13049,20850,6722,13047,20811,23528,23068,3086,12997,8974,10744,21723,6845 Array ( [0] => 22336 [1] => 9488 [2] => 21958 [3] => 8579 [4] => 11574 [5] => 13049 [6] => 20850 [7] => 6722 [8] => 13047 [9] => 20811 [10] => 23528 [11] => 23068 [12] => 3086 [13] => 12997 [14] => 8974 [15] => 10744 [16] => 21723 [17] => 6845 )