สินค้าหมด

2,450 BAHT
3939,3941,3942 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3939 [1] => 3941 [2] => 3942 )