สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3928' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8628,23488,8421,15618,3929,10320,10728,4246,3951,227,10319,8711,3869,1089,1099,9224,3591,3950 Array ( [0] => 8628 [1] => 23488 [2] => 8421 [3] => 15618 [4] => 3929 [5] => 10320 [6] => 10728 [7] => 4246 [8] => 3951 [9] => 227 [10] => 10319 [11] => 8711 [12] => 3869 [13] => 1089 [14] => 1099 [15] => 9224 [16] => 3591 [17] => 3950 )