พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Second single release.

q select pid from dex_product where pid<>'3895' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4208,12478,5660,2997,6626,24806,5637,9296,22163,9196,5620,23485,2647,11245,23788,24805,24330,6834 Array ( [0] => 4208 [1] => 12478 [2] => 5660 [3] => 2997 [4] => 6626 [5] => 24806 [6] => 5637 [7] => 9296 [8] => 22163 [9] => 9196 [10] => 5620 [11] => 23485 [12] => 2647 [13] => 11245 [14] => 23788 [15] => 24805 [16] => 24330 [17] => 6834 )