พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9771,20555,17659,5330,11921,19055,22284,16130,23743,5876,22752,5501,17409,5608,21688,24968,6298,5397 Array ( [0] => 9771 [1] => 20555 [2] => 17659 [3] => 5330 [4] => 11921 [5] => 19055 [6] => 22284 [7] => 16130 [8] => 23743 [9] => 5876 [10] => 22752 [11] => 5501 [12] => 17409 [13] => 5608 [14] => 21688 [15] => 24968 [16] => 6298 [17] => 5397 )