พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5648,25179,18369,3527,6561,1514,6795,2696,8357,4208,21164,13742,4744,25268,6792,14789,5704,20088 Array ( [0] => 5648 [1] => 25179 [2] => 18369 [3] => 3527 [4] => 6561 [5] => 1514 [6] => 6795 [7] => 2696 [8] => 8357 [9] => 4208 [10] => 21164 [11] => 13742 [12] => 4744 [13] => 25268 [14] => 6792 [15] => 14789 [16] => 5704 [17] => 20088 )