พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11201,5513,10531,9379,3671,2676,23582,20268,12480,4693,6637,8896,7438,10040,17035,4940,12476,23743 Array ( [0] => 11201 [1] => 5513 [2] => 10531 [3] => 9379 [4] => 3671 [5] => 2676 [6] => 23582 [7] => 20268 [8] => 12480 [9] => 4693 [10] => 6637 [11] => 8896 [12] => 7438 [13] => 10040 [14] => 17035 [15] => 4940 [16] => 12476 [17] => 23743 )