พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18962,11245,20791,18208,13575,23510,6622,17035,20124,2867,22233,20955,6139,19750,7456,8500,3337,23823 Array ( [0] => 18962 [1] => 11245 [2] => 20791 [3] => 18208 [4] => 13575 [5] => 23510 [6] => 6622 [7] => 17035 [8] => 20124 [9] => 2867 [10] => 22233 [11] => 20955 [12] => 6139 [13] => 19750 [14] => 7456 [15] => 8500 [16] => 3337 [17] => 23823 )