พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1412,6412,16138,24615,6650,2694,3846,9935,6655,17235,5623,4850,12182,25248,5047,9336,19987,1531 Array ( [0] => 1412 [1] => 6412 [2] => 16138 [3] => 24615 [4] => 6650 [5] => 2694 [6] => 3846 [7] => 9935 [8] => 6655 [9] => 17235 [10] => 5623 [11] => 4850 [12] => 12182 [13] => 25248 [14] => 5047 [15] => 9336 [16] => 19987 [17] => 1531 )