พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18557,24783,5238,5645,15920,2733,18940,10779,2709,19507,7340,9245,2823,1357,19745,20543,23367,25194 Array ( [0] => 18557 [1] => 24783 [2] => 5238 [3] => 5645 [4] => 15920 [5] => 2733 [6] => 18940 [7] => 10779 [8] => 2709 [9] => 19507 [10] => 7340 [11] => 9245 [12] => 2823 [13] => 1357 [14] => 19745 [15] => 20543 [16] => 23367 [17] => 25194 )