พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5266,23849,8969,23756,1520,3145,24322,7905,21236,6146,22942,24688,4743,3180,3992,24753,22560,6071 Array ( [0] => 5266 [1] => 23849 [2] => 8969 [3] => 23756 [4] => 1520 [5] => 3145 [6] => 24322 [7] => 7905 [8] => 21236 [9] => 6146 [10] => 22942 [11] => 24688 [12] => 4743 [13] => 3180 [14] => 3992 [15] => 24753 [16] => 22560 [17] => 6071 )