พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23851,18465,258,24308,19234,12460,23777,1591,1338,9366,4188,9193,9970,5331,18941,6642,7775,18682 Array ( [0] => 23851 [1] => 18465 [2] => 258 [3] => 24308 [4] => 19234 [5] => 12460 [6] => 23777 [7] => 1591 [8] => 1338 [9] => 9366 [10] => 4188 [11] => 9193 [12] => 9970 [13] => 5331 [14] => 18941 [15] => 6642 [16] => 7775 [17] => 18682 )