พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6588,4940,10998,11880,11200,10229,22066,14111,10894,25046,24324,25114,3532,2749,20956,9967,1474,9792 Array ( [0] => 6588 [1] => 4940 [2] => 10998 [3] => 11880 [4] => 11200 [5] => 10229 [6] => 22066 [7] => 14111 [8] => 10894 [9] => 25046 [10] => 24324 [11] => 25114 [12] => 3532 [13] => 2749 [14] => 20956 [15] => 9967 [16] => 1474 [17] => 9792 )