พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24615,5141,18124,6199,13173,17406,1488,14529,22921,22065,24115,5643,17091,5706,23781,2953,6502,2787 Array ( [0] => 24615 [1] => 5141 [2] => 18124 [3] => 6199 [4] => 13173 [5] => 17406 [6] => 1488 [7] => 14529 [8] => 22921 [9] => 22065 [10] => 24115 [11] => 5643 [12] => 17091 [13] => 5706 [14] => 23781 [15] => 2953 [16] => 6502 [17] => 2787 )