พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release featuring 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3888' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21244,21690,22752,20173,3161,9150,12491,22122,23301,11229,20937,6118,2091,6146,22755,4042,6121,8924 Array ( [0] => 21244 [1] => 21690 [2] => 22752 [3] => 20173 [4] => 3161 [5] => 9150 [6] => 12491 [7] => 22122 [8] => 23301 [9] => 11229 [10] => 20937 [11] => 6118 [12] => 2091 [13] => 6146 [14] => 22755 [15] => 4042 [16] => 6121 [17] => 8924 )