มีสินค้า

170 BAHT
180 BAHT
add to cart

 ในที่สุดเส้นทางของออซทั้งสองคน ออเฟอุส และ ออโดลีน ก็ได้มาบรรจบซึ่งกันและกันอีกครั้งในสนามรบอันโหดร้าย มิหนำซ้ำคนที่อยู่รอบข้างตัวที่กุมความลับไว้ในใจกลับมีจำนวนมากกว่าที่คนทั้งสองคาดคิด ...ภาพสะท้อนกำลังจะเปลี่ยนทิศ การต่อสู้จะสิ้นสุดลงเช่นใด ติดตามได้ใน Photo Novel ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกของ Code Geass เล่มนี้ได้แล้ว

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'3841' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,358,6470,21487,7405,16521,20481,6538,7959,21524,21483,10432,23374,21484,23375,23373,10346,294,15557 Array ( [0] => 358 [1] => 6470 [2] => 21487 [3] => 7405 [4] => 16521 [5] => 20481 [6] => 6538 [7] => 7959 [8] => 21524 [9] => 21483 [10] => 10432 [11] => 23374 [12] => 21484 [13] => 23375 [14] => 23373 [15] => 10346 [16] => 294 [17] => 15557 )