มีสินค้า

170 BAHT
180 BAHT
add to cart

 ในที่สุดเส้นทางของออซทั้งสองคน ออเฟอุส และ ออโดลีน ก็ได้มาบรรจบซึ่งกันและกันอีกครั้งในสนามรบอันโหดร้าย มิหนำซ้ำคนที่อยู่รอบข้างตัวที่กุมความลับไว้ในใจกลับมีจำนวนมากกว่าที่คนทั้งสองคาดคิด ...ภาพสะท้อนกำลังจะเปลี่ยนทิศ การต่อสู้จะสิ้นสุดลงเช่นใด ติดตามได้ใน Photo Novel ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกของ Code Geass เล่มนี้ได้แล้ว

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'3841' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8709,7958,10347,16517,16518,21484,6538,16516,14495,293,7392,20919,15567,359,16519,12510,14178,355 Array ( [0] => 8709 [1] => 7958 [2] => 10347 [3] => 16517 [4] => 16518 [5] => 21484 [6] => 6538 [7] => 16516 [8] => 14495 [9] => 293 [10] => 7392 [11] => 20919 [12] => 15567 [13] => 359 [14] => 16519 [15] => 12510 [16] => 14178 [17] => 355 )